Kalogiros Logo

Λάμπρος Α. Καλόγηρος

Αλλεργιολόγος

Αλλεργία στην εγκυμοσύνη

10/05/2017
Lampros A. Kalogiros

Αλλεργία και κύηση

Οι αλλεργικές παθήσεις εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα στον γενικό πληθυσμό, και η κύηση δεν αποτελεί εξαίρεση. Συχνότερα, οι παθήσεις αυτές προϋπάρχουν της εγκυμοσύνης, αλλά αλλεργικά νοσήματα μπορεί να πρωτοεμφανισθούν και στη διάρκειά της. Σε κάθε περίπτωση, η αλλεργία στην εγκυμοσύνη θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατάλληλα,  καθώς μπορεί να έχει αρνητική επίδραση τόσο στη μητέρα, όσο και στο παιδί.

Στις περιπτώσεις που τα νοσήματα αυτά προϋπάρχουν, είναι προτιμότερο τόσο η διερεύνηση, όσο και οι στρατηγικές θεραπείας να έχουν γίνει πριν την έναρξη της κύησης. Ο βασικότερος λόγος είναι η επιθυμητή ασφάλεια στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Έτσι, ακόμα και διαγνωστικές δοκιμασίες με πολύ μικρό ποσοστό ανεπιθύμητων αντιδράσων (όπως π.χ. οι δερματικές δοκιμασίες), καλό θα είναι να αποφεύγονται στην κύηση.

Τα αλλεργικά νοσήματα όμως μπορεί να εμφανισθούν στην πορεία της εγκυμοσύνης, αλλά και να τροποποιηθούν λόγω της εγκυμοσύνης καθ' αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές, τόσο η διαγνωστική τους προσέγγιση, όσο και η θεραπεύτική αντιμετώπιση μπορεί να έχουν αρκετές δυσκολίες. Παρά ταύτα, η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση είναι ζωτικής σημασίας, τόσο για την μητέρα, όσο και για το έμβρυο.

Ο συνηθέστερος προβληματισμός στην αντιμετώπιση των αλλεργικών νοσημάτων στην εγκυμοσύνη έχει να κάνει με τη χρήση της φαρμακευτικής αγωγής. Για πολλά από τα διαθέσιμα φάρμακα δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση σχετικά με την ασφάλειά τους στην εγκυμοσύνη. Από την άλλη, ο ελλιπής έλεγχος των νοσημάτων αυτών εγκυμονεί συχνά μεγαλύτερους κινδύνους από την απαιτούμενη αγωγή.

Η ειδική ανοσοθεραπεία δεν θα πρέπει να ξεκινά στη διάρκεια της κύησης, λόγω του κινδύνου για αναφυλακτική αντίδραση. Επίσης, θα πρέπει να διακόπτεται όταν η κύηση εμφανίζεται σε φάση έναρξης, καθώς για τους ίδιους λόγους, δεν θα πρέπει να γίνεται αύξηση της δόσης του χορηγούμενου αλλεργιογόνου. Από την άλλη, οι γυναίκες που βρίσκονται σε φάση συντήρησης, φαίνεται να μπορούν να συνεχίσουν την ανοσοθεραπεία με ασφάλεια.

Κύηση και αλλεργίες αναπνευστικού

Η ρινίτιδα και το άσθμα είναι νοσήματα που εμφανίζονται συχνά και πολύ πιθανό να συνυπάρχουν στον ίδιο ασθενή. Περίπου ένα 40% των ασθενών με αλλεργική ρινίτιδα εμφανίζει άσθμα, ενώ η ρινίτιδα συνυπάρχει στο 80% των ασθματικών ασθενών.

Στις γυναίκες με προϋπάρχουσα αναπνευστική αλλεργία, η εγκυμοσύνη μπορεί να έχει επίδραση στη βαρύτητα των συμπτωμάτων τους. Γενικά, φαίνεται πως οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες. Έτσι, μία στις τρεις γυναίκες θα βιώσει τα συμπτώματά της χειρότερα, μία θα δει την αλλεργία της να βελτιώνεται και μια δεν θα παρατηρήσει κάποια μεταβολή.

Στη διάρκεια της κύησης, κάποιες γυναίκες θα εμφανίσουν ένα είδος ρινίτιδας, η οποία ονομάζεται “αγγειοκινητική ρινίτιδα της κύησης". Η ρινίτιδα αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως από ρινική συμφόρηση (μπούκωμα) και υπεραντιδραστικότητα, με τα συμπτώματα να αποδράμουν σταδιακά μετά τον τοκετό.

Μη φαρμακολογικές προσεγγίσεις και πρακτικές θα πρέπει να ενθαρύνονται, ιδιαίτερα στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Ο στόχος είναι να ελαττωθεί ή πιθανότητα να απαιτηθεί η λήψη φαρμακευτικής αγωγής ή η αύξηση αυτής.  Γνωστοί παράγοντες που μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της ρινίτιδας και ιδιαίτερα του άσθματος, όπως τα αλλεργιογόνα, ο καπνός, ερεθιστικές χημικές ουσίες κ.α. θα πρέπει να αποφεύγονται.

Παρ΄όλα αυτά, στην περίπτωση που συμπτώματα εμφανισθούν ή χειροτερέψουν, η λήψη φαρμακευτικής αγωγής ενδεχομένως να είναι απαραίτητη, αναλόγως και με την κατάσταση της εγκύου. Αν και η προσέγγιση θα πρέπει να εξατομικεύεται, αρκετά συχνά το όφελος από τον έλεγχο των συμπτωμάτων ξεπερνά το πιθανό ρίσκο από τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής.

Ιδιαίτερα για το άσθμα, ένας ελλιπής έλεγχος της νόσου ενέχει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καταστάσεων όπως η προεκλαμψία, ο πρόωρος τοκετός, η γέννηση ελλιποβαρούς νεογνού κ.α. Σε περιπτώσεις παροξυσμού του άσθματος, υπάρχει ο κίνδυνος υποξίας, ο οποίος απειλεί σοβαρά το έμβρυο. Για το λόγο αυτό, ένας παροξυσμός άσθματος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται δραστικά, με αγωγή αντίστοιχη των λοιπών ασθενών.

Κύηση και τροφική αλλεργία

Στην περίπτωση εγκυμοσύνης μιας γυναίκας με γνωστή αλλεργία σε μία ή περισσότερες τροφές, πρακτικά δεν αλλάζουν πολλά. Οι υπεύθυνες τροφές θα πρέπει να αποφεύγονται, και μάλιστα με ιδιαίτερη προσοχή, για να αποφευχθεί μία πιθανή αντίδραση. Στην απευκταία περίπτωση που μία αντίδραση συμβεί, οι οδηγίες αντιμετώπισης είναι αντίστοιχες με των υπολοίπων ασθενών, ιδιαίτερα στην περίπτωση της αναφυλαξίας.

Εκδηλώσεις τροφικής αλλεργίας δυνατόν να πρωτοεμφανισθούν όμως και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στις περιπτώσεις αυτές, η διερεύνηση μπορεί να αρχίσει με αναζήτηση στο αίμα ειδικών αντισωμάτων για τα εμπλεκόμενα τρόφιμα. Οι δερματικές δοκιμασίες σε τρόφιμα, και τροφικές προκλήσεις που -ενδεχομένως- χρειαστούν, θα πρέπει να αναβληθούν μέχρι και μετά τον τοκετό. Η πλέον ασφαλής προσέγγιση φαίνεται να είναι η αποφυγή των πιθανά εμπλεκόμενων τροφών για όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Κύηση και αλλεργία σε δηλητήριο υμενοπτέρων

Η αλλεργία σε δηλητήριο υμενοπτέρων (όπως η μέλισσα ή τα διάφορα είδη σφήκας) αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση. Λόγω της πιθανότητας εμφάνισης ιδιαίτερα σοβαρών αντιδράσεων, τόσο η διαγνωστική, όσο και η θεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει να εξατομικεύονται. Όπως και κάθε επικίνδυνη για τη ζωή αλλεργία στην εγκυμοσύνη, σε περίπτωση αναφυλαξίας η αγωγή δεν θα πρέπει να καθυστερεί.

Κύηση και κνίδωση

Οι αρχές τις αντιμετώπισης της κνίδωσης στην διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν διαφέρουν από του γενικού πληθυσμού. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην προσπάθεια αποφυγής τυχόν εκλυτικών παραγόντων, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Σε περιπτώσεις που τα συμπτώματα δεν ελέγχονται, όμως, αντιισταμινικά ενδεχομένως να χρειαστούν.

εγκυμοσυνη εξανθημα

Μια ιδιαίτερη μορφή δερματοπάθειας που μπορεί να εμφανισθεί στην εγκυμοσύνη είναι οι κνησμώδεις και κνιδωτικές βλατίδες και πλάκες [Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy (PUPPP)] ή πολύμορφο εξάνθημα της κύησης [polymorphic eruption of pregnancy (PEP)]. Συνήθως εμφανίζεται στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, με εξανθήματα κατά βάση στην κατώτερη περιοχή της κοιλιάς. Τα εξανθήματα  αυτά  διαρκούν για λίγες εβδομάδες και συνοδεύονται από ενοχλητικό κνησμό. Στις περιπτώσεις αυτές, η φαρμακευτική αγωγή με αντιισταμινικά βοηθάει αρκετά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Η αλλεργία στην εγκυμοσύνη παρουσιάζει, αναπόφευκτα, αρκετές ιδιαιτερότητες. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα είναι ανά νόσημα να εξαντλούνται αρχικά οι διαθέσιμες μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις. Εάν είναι απαραίτητη η φαρμακοθεραπεία, θα πρέπει να επιλέγεται με βασικότερο γνώμωνα την ασφάλεια.

Ίσως σας ενδιαφέρουν

Περισσότερα Άρθρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγραμματίστε την επίσκεψη σας στο Ιατρείο
Στείλτε το μήνυμα σας
Επικοινωνία
Copyright 2017 - 2020 Lampros A. Kalogiros
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram