kalogiros logo

Λάμπρος Α. Καλόγηρος

Αλλεργιολόγος

Η υπόθεση της υγιεινής

25/03/2017
Lampros A. Kalogiros

Πως προέκυψε και τι είναι η υπόθεση αυτή?

Τις προηγούμενες δεκαετίες, παρατηρήθηκε μία σημαντική αύξηση της συχνότητας των αλλεργιών, όπως και άλλων χρόνιων φλεγμονωδών νοσημάτων, όπως των αυτοάνοσων. Η αύξηση αυτή είναι τόσο έντονη, που γονιδιακές μεταβολές δεν μπορούν από μόνες τους να την δικαιολογήσουν. Τις δεκαετίες αυτές, παρατηρήθηκε επίσης μία σημαντική ελάττωση στην συχνότητα διαφόρων λοιμωδών νοσημάτων, με αρκετά από αυτά να έχουν εξαφανιστεί. Η αντίστροφη αυτή πορεία, προκάλεσε απορίες σχετικά με την πιθανή συσχέτιση μεταξύ επαφής με μικρόβια και εμφάνισης αλλεργικών παθήσεων.

Η επικρατούσα θεωρία σχετικά με την αύξηση των αλλεργικών νοσημάτων είναι η θεωρία της υγιεινής. Η θεωρία αυτή πρωτοδιατυπώθηκε το 1989 από τον D. Strachan, ο οποίος παρατήρησε πως παιδιά με μεγαλύτερα αδέρφια ή/και συχνές λοιμώξεις στην πρώτη παιδική ηλικία φαίνονται να παρουσιάζουν σε σημαντικά μικρότερο ποσοστό αλλεργικά νοσήματα του αναπνευστικού.

Υπάρχουν δεδομένα?

Στην πορεία, επόμενες, πολλαπλές παρατηρήσεις ενίσχυσαν και συμπλήρωσαν την θεωρία της υγιεινής. Υπάρχουν, πλέον,  δεδομένα πως η ζωή σε φάρμες, ο αυξημένος αριθμός μελών στην οικογένεια, ο παιδικός σταθμός δρουν προστατευτικά στην εμφάνιση των αλλεργικών νοσημάτων. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα δεδομένα απο τη ζωή σε φάρμες. Εκεί, η επίδραση του αυξημένου μικροβιακού φορτίου -ήδη από την κύηση- δρα προστατευτικά στο παιδί έναντι της εμφάνισης αλλεργιών. Κοινότητες όπως οι Άμις στις Η.Π.Α., που ακολουθούν ένα παραδοσιακό, μη βιομηχανοποιημένο τρόπο ζωής εμφανίζουν σπανιότερα άσθμα.

Τα μικρόβια μόνο του εξωτερικού περιβάλλοντος παίζουν ρόλο?

Σημαντικές ενδείξεις υπάρχουν και για τον ιδιαίτερο ρόλο του μικροβιώματος  στην αύξηση των αλλεργικών νοσημάτων. Το μικροβίωμα αποτελεί το σύνολο των μικροβίων που συνυπάρχουν με τον άνθρωπο, σε διάφορα συστήματα, όπως το δέρμα, το πεπτικό ή το αναπνευστικό. Το μικροβίωμα μεταβάλλεται έντονα μέχρι τα πρώτα 2-3 χρόνια της ζωής, ενώ εν συνεχεία παραμένει σε μία δυναμική κατάσταση με αυξημένη όμως πλαστικότητα, όπως και ικανότητα επαναφοράς μετά από μεταβολές λόγω εξωγενών παραγόντων

Παράγοντες που διαταράσσουν τον αριθμό ή τη μικροβιακή σύσταση του μικροβιώματος έχουν σχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης αλλεργιών. Ο βασικός λόγος είναι η δράση τους στην ανάπτυξη του ανοσιακού συστήματος, το οποίο αποκλίνει από την κατάσταση ανοχής και μεταβαίνει σε μία κατάσταση ρέπουσα προς αντιδράσεις υπερευαισθησίας.

Αλλεργία, μία νόσος της σύγχρονης εποχής

Γενικά, φαίνεται πως η πρόοδος στην Ιατρική έχει οδηγήσει σε περιορισμό των λοιμώξεων αλλά συνοδεύεται και από μειονεκτήματα. Έτσι, στις Δυτικές κοινωνίες ο  άνθρωπος στερείται και την επαφή με μη λοιμογόνους μικροβιακούς παράγοντες. Αυτή η απώλεια της επαφής είναι σημαντική, τουλάχιστον για την αύξηση των αλλεργικών νοσημάτων. Αντίστοιχα, φαίνεται να συσχετίζεται και με την -παράλληλη με τις αλλεργίες- αύξηση που εμφανίζουν τα αυτοάνοσα νοσήματα.

Σε κάθε περίπτωση, η επίδραση του μικροβιακού περιβάλλοντος στα αλλεργικά νοσήματα είναι πολυεπίπεδη. Δεν συγκλίνουν όλα τα υπάρχοντα δεδομένα προς την παραπάνω κατεύθυνση, ούτε μπορεί να κανείς να εξάγει μονοσήμαντα συμπεράσματα. Ρωτήστε τον Αλλεργιολόγο σας για την πολύ ενδιαφέρουσα παραπάνω συσχέτιση.

Ίσως σας ενδιαφέρουν

Περισσότερα Άρθρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγραμματίστε την επίσκεψη σας στο Ιατρείο
Στείλτε το μήνυμα σας
Επικοινωνία
Copyright 2017 - 2020 Lampros A. Kalogiros
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram